10 ПРИЧИНИ ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ ОБУЧЕНИЕТО ПРИ НАС

  Вие избирате да учите в Технически Университет – София, Филиал Пловдив защото: 

1. Филиалът в гр. Пловдив е авторитетна структура на най-големия университет в страната, който подготвя специалисти с инженерно образование в трите образователно-квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор. 

2. Филиалът в гр. Пловдив е водещо учебно заведение в областта на инженерните специалности в район Южен – Централен на страната. 

3. Филиалът в гр. Пловдив предлага образование с европейски измерения. Обучението е по синхронизирани учебни планове и програми, а системата за трансфер на кредити ще Ви позволи да се обучавате и в европейски  университети през определен период от следването си при пълно признаване на изучаваните от Вас дисциплини и положените от Вас изпити, в рамките на програма Еразъм. 

4. Във Филиала в гр. Пловдив се обучават студенти в 13 модерни специалности в образователно-квалификационна степен "бакалавър". След завършването на тази степен, можете да продължите обучението си в специалност със степен "магистър".  

5. Единствено във Филиала в гр. Пловдив, чрез свободен избор на дисциплини, можете да специализирате в инженерни направления за нуждите на отбранителната промишленост и специалните производства. 

6. Филиалът в гр. Пловдив извършва солидна научна и научно-приложна дейност, провеждана от преподаватели и студенти в сътрудничество с фирми. 

  7. Обучавайки се във Филиала в гр. Пловдив, Вие ще можете да изградите и научна кариера, както и да продължите образованието си в докторантура. 

8. Дипломите на инженерите, завършили Технически Университет - София и неговият Филиал в гр. Пловдив, се признават в цял свят. 

9. Филиалът в гр. Пловдив разполага с отлична материална база, разположена в четири учебни корпуса и включваща съвременно обзаведени зали и лаборатории. 

10. Филиалът в гр. Пловдив разполага със студентско общежитие, в което стаите са с по две легла, интернет и телефон. На разположение на студентите е и студентски стол. 

 

Календар